Konserwacja i pozłotnictwo

Konserwacja i pozłotnictwo

W Laboratorium Konserwacji łączymy naukowe podejście z praktyczną konserwacją obiektów zabytkowych i sztuki nowoczesnej. Z jednej strony nasze badania często towarzyszą pracom konserwatorskim. Z drugiej zaś praktyka konserwatorska pozwala lepiej interpretować wyniki badań. Jest też nieodzowna przy autentyfikacji dzieł sztuki.

Mamy doświadczenie w konserwacji i restauracji obrazów na płótnie i podłożach papierowych, rzeźb polichromowanych, jak również w pozłotnictwie. Wykonujemy drobne naprawy uszkodzeń powstałych przy transporcie dzieł sztuki oraz pełne konserwacje obiektów bardzo zniszczonych. Zajmujemy się konserwacją na potrzeby osób prywatnych i instytucji.

Zespół tworzą absolwenci studiów z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki oraz konserwatorstwa. Wiedza zdobyta na uczelniach pozwala nam świadomie podejmować decyzje i wykonywać prace zgodnie z najwyższymi standardami.

Portret kobiety – stan przed konserwacją.

Portret kobiety – stan przed konserwacją.

Portret kobiety – stan po konserwacji.

Portret kobiety – stan po konserwacji.

Karczew, kościół parafialny św. Wita, tabernakulum – fragment przed przystąpieniem do prac.

Karczew, kościół parafialny św. Wita, tabernakulum – fragment przed przystąpieniem do prac.

Oczyszczenie z wtórnych warstw – brązów pozłotniczych, farb w kolorze złota (złotol).

Oczyszczenie z wtórnych warstw – brązów pozłotniczych, farb
w kolorze złota (złotol).


Flekowanie drewnem większych ubytków.

Flekowanie drewnem większych ubytków.

Uzupełnienia mniejszych ubytków.

Uzupełnienia mniejszych ubytków.

Przygotowanie podłoża pod złocenie – pulment.

Przygotowanie podłoża pod złocenie – pulment.

Po pozłoceniu.

Po pozłoceniu.